3 Ağustos 2015 Pazartesi

1 Ağustos 2015 Cumartesi

Ders: Sürrealizm Konu: Sürrealizm


İlişikteki fotoğraflar birbirini takip eden üç ders sürecinde çekildi.

İlk Ders: Güncel Sürrealizmde Hegelian Kördüğüm. 
İkinci Ders: Yıkıcı Bir Fantezi Olarak Sarsıntılı Güzellik. 
Üçüncü Ders: Sürekli Devrimin Hizmetinde Parçalanmış Bedenler: Dil Öncesinden Yansıyan İmgeler.

Photos were taken during three lectures:

1st. Lecture: Hegelian Impasse in Contemporary Surrealism. 
2nd. Lecture: Convulsive Beauty as a Destructive Fantasy. 
3rd. Lecture: Le Corps Morcelé At The Service of the Permanent Revolution: Mirrored Images of the Pre-Language.