28 Ekim 2010 Perşembe

Modern ve Postmodern Sanat Akımları

HAZIRLAYAN: Tan Tolga Demirci
NOT: Aşağıdaki listeye modern sanat tarihi içersinde yer alan gruplar (Fluxus, Die Brücke, Sitüasyonizm, COBRA, Battle Elephants, Angry Penguins, Figuration Libre, Acéphale, Les Automatistes, Harlem Renaissance, Russian Non-Conformist, Der Blaue Reiter, Grupo Montparnasse, Les Nabis, Woodlands School, vs..) ile plastik sanatlar dışındaki diğer disiplinlere ait akımlar (Vahşet Tiyatrosu, Letrizm, Contemporary Art, Dekonstrüktivizm, Maximalism, Neoism, Remodernism, Metarealism, Graffiti, Performance Art, Biomorphism, Bauhaus, Digital Art, Sosyal Gerçekçilik, International Typographic Style, Pictorialism, Straight Photography, Art Nouveau vs..) dahil edilmemiştir.

Action Painting (Gesture Painting):
1940 ve 1960 yılları arasında Amerika'da hız kazanan soyut dışavurumculuk akımı dahilinde, sürrealist otomatik yazın tekniğinden etkilenerek Jackson Pollock tarafından sınırları çizilen resmetme tekniği.
Etkilenme Alanları: Sürrealizm, otomatik yazın.
Katılımcılar: Norman Bluhm, James Brooks, Nicolas Carone, Elaine de Kooning, Perle Fine, Sam Francis.


Abstraction-Creation:
Sürrealizmin yükselen şöhretine karşı teknik ayrıntılar gözetilmeksizin soyut resim sanatının hemen her alanında üretimde bulunmaya yönelik 1931'de Paris'te ortaya çıkan sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Soyut resim, süprematizm, neoplastisizm.
Katılımcılar: Auguste Herbin, Jean Hélion.


Analitik Kübizm (Analytical Cubism):
1908 ve 1912 yılları arasında ortaya çıkan ve rengin önemini dışlayacak biçimde doğal formları iki boyutlu basit geometrik şekillere indirgemeyi amaç edinen kübist teknik.
Etkilenme Alanları: Kübizm.
Katılımcılar: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris.


Art Informel:
1950 ve 1960'lı yıllar arasında Fransız eleştirmen Michel Tapié tarafından sınırları çizilen ve yalnızca Avrupa'da etkili olmuş soyut resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Lirik soyutlama, soyut ekspresyonizm.
Katılımcılar: Karel Appel, Camille Bryen, Ruth Frandken.


Asemic Writing:
Semantik kökenden yoksun sözsüz yazma/resmetme sanatı.
Etkilenme Alanları: Otomatik yazın, görsel şiir, deneysel edebiyat, kaligrafik yazın, letrizm.
Katılımcılar: Marco Giovenale, Zhang Xu.


Assemblage:
Bulunmuş nesneleri üç boyutlu kompozisyon yaratmak amacıyla bir araya getirme esasına dayanan teknik.
Not: Eğer hazırlanan asemblaj, resmin tuval üzerindeki yapısını ortadan kaldırır ve duvarda ya da boşlukta özel bir biçim oluşturursa bu oluşuma montaj, rölief montaj ve nesne montaj adı verilir.
Etkilenme Alanları: Ready Made, Kurt Schwitters, Man Ray, bulunmuş nesne.
Katılımcılar: Romauald Hazoumé, Rosalie Gascoigne, Ondrej Mares, Minoru Ohira.


Body Art:
Yalnızca insan vücudu üzerinden sanatsal üretime (dövmeler, piercingler) yönelik performans sanatların alt türü.
Etkilenme Alanları: Performans sanatı.
Katılımcılar: Keith Arnatt, Anthony Gormley ve Davor Džalto.


Bulunmuş Nesne (Found Object):
Diğer pek çok sayıdaki nesnenin içinde dikkati çeken, genellikle eski moda ve pratik işlevini yitirmiş nesnelerdir.
Diğer nesne türleri: Hazır yapıt, varlık nesne, tarafsız takdim edilen nesne, sembolik işlevsel nesne, seyyar ve sessiz nesne, optik mekanik nesne, kutu, düşlenmiş nesne, hayali nesne, anonim nesne, anlamlandırılmış-doğal nesne, anlamlandırılmış-bulunmuş nesne, doğal nesne.
Etkilenme Alanları: Sürrealizm, dadaizm, assemblage, kolaj, pop art, minimal art.
Katılımcılar: Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Salvador Dali, Max Ernst, André Masson, André Breton, Meret Oppenheim, Kurt Seligmann, Joseph Cornell.


Büyüsel Realizm (Magic Realism):
Sihirsel öğelerin, gerçeği derinlemesine kavramak adına gerçekliğin içine sızdırılmasına yönelik disiplinlerarası hareket.
Etkilenme Alanları: Neosürrealizm, fantastik realizm.
Katılımcılar: Franz Roh, John Stuart Ingle, Bettina Shaw-Lawrence, Paul Cadmus.


Chromatic Abstraction:
Soyut dışavurumculuğun 'hareket resmi'ne karşı rengi merkezi kılan soyut resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Soyut dışavurumculuk, minimalist sanat.
Katılımcılar: Barnett Newman, Mark Rothko, Adolph Gottlieb.


Cloisonnism:
Figürlerin siyah çizgilerle ayrılarak düz ve kombine olmayan renklerle resmedildiği post empresyonist hareket.
Etkilenme Alanları: Empresyonizm.
Katılımcılar: Émile Bernard, Louis Anquetin, Paul Gauguin, Paul Sérusier.


Cynical Realizm:
1990'lı yıllarda Pekin'de başlayan ve devrimci Çin'in 1911 yılından günümüze gelen sosyo politik konumunu mizahi-gerçekçi bir biçimde ortaya koymaya yönelik resim hareketi.
Katılımcılar: Fang Lijun, Liu Wei, Yue Minjun.


Dadaizm:
1916-1922 yılları arasında rasyonalizme ve tüm geleneksel kurallara tepki olarak ortaya çıkan disiplinlerarası hareket.
Etkilenme Alanları: Kolaj, kübizm, ekspresyonizm, fütürizm.
Katılımcılar: Hugo Ball, Tristan Tzara, Emmy Hennings, Otto Van Ress, Marcel Janco, Richard Huelsenbeck, Hans Richter, Walter Serner.


Decalcomania:
1935 yılında Oscar Dominquez'in kullandığı sürrealist-monotip tekniği.
Not: Benzer biçimde resim yüzeyi üzerine sürülmüş yağlı boyaya ince talaş, hizar tozu, kum ve cam kırığı gibi maddelerin katılması, boyayla karıştırılarak ya da karıştırılmaksızın resim üzerine kağıt, karton, kumaş kırpıntılarının yapıştırılması işlemine ise adjunction adı verilir.
Etkilenme Alanları: Sürrealizm.
Katılımcılar: Max Ernst, Marcel Jean, André Masson, Oscar Dominquez.


Divisionism:
1886 yılında George Seurat ve Paul Signac tarafından sınırları çizilen renk merkezli neo-empresyonist teknik.
Etkilenme Alanları: Empresyonizm, puantilizm.
Katılımcılar: Lucien Pissarro, Albert Dubois-Pillet, Charles Angrand.


Drop Art:
1961 yılında, film yönetmeni Gene Bernofsky ve Clark Richert tarafından sınırları çizilen, damlama aksiyonu ile damla biçimlerini esas alan sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: John Cage, Robert Rauschenberg ve Buckminster Fuller.


Ekspresyonizm:
20.yüzyılın başlarında naturalizme, empresyonizme ve pozitivizme tepki olarak Almanya'da ortaya çıkan, özellikle edebiyat ve plastik sanatlar merkezli avant-garde hareket.
Katılımcılar: Ernst Barlach, Max Beckmann, Fritz Bleyl, Heinrich Campendonk, Otto Dix, Conrad Felixmüller, George Grosz, Erich Heckel, Carl Hofer, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Käthe Kollwitz, Wilhelm Lehmbruck, Elfriede Lohse-Wächtler, August Macke, Franz Marc, Ludwig Meidner, Paula Modersohn-Becker, Otto Mueller, Gabriele Münter, Rolf Nesch, Emil Nolde, Max Pechstein and Karl Schmidt-Rottluff.


Elementarizm:
De Stijl kolektifi dahilinde ilk kez Doesburg tarafından 1926 yılında ileri sürülen neoplastisizm uzantılı resim hareketi.
Etkilenme Alanları: De Stijl, neoplastisizm, süprematizm.
Kurucu: Theo van Doesburg.


Empresyonizm:
İlk kez 1800'lü yılların sonlarında Clude Monet tarafından tanımlanan ve 20.yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdüren disiplinlerarası sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Neo-Empresyonizm, post empresyonizm, fovizm.
Katılımcılar: Frédéric Bazille, Gustave Caillebotte, Mary Cassatt, Paul Cézanne, Edgar Degas, Armand Guillaumin, Édouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley.


Fantastik Realizm (Fantastic Realism):
1940'ların sonunda, esoterik sembolizmi ve dinsel ikonları bütünleştirmeye yönelik, özellikle Viyana Okulu'nun etkisiyle güç kazanmış disiplinlerarası sanat akımı.
Etkilenme Alanları: Büyüsel realizm, sürrealizm, sembolizm.
Katılımcılar: Ernst Fuchs, Arik Brauer, Rudolf Hausner, Wolfgang Hutter.


Fotomontaj:
Birden çok fotoğrafın, belli bir metin üretmesi amacıyla bir araya getirilmesi koşuluna dayanan sanatsal teknik.
Etkilenme Alanları: Dadaizm, sürrealizm, konstrüktivizm, kübizm.
Katılımcılar: El Lissitzky, Aleksandr Rodchenko, George Grosz, Kurt Schwitters, Raoul Hausmann.


Fotorealizm (Hiper Realizm):
Nesnel gerçeğin görünümlerine en ufak noktasına dek sadık kalma koşulunu merkezi kılan, 1970'lerin başında, özellikle plastik sanatlarda öne çıkan hareket.
Etkilenme Alanları: Dijital fotoğraf, Jean Baudrillard.
Katılımcılar: Robert Bechtle, Jacques Bodin, Claudio Bravo, Chuck Close, Boris Dragojevic, Gilles Paul Esnault, Carole Feuerman.


Fovizm:
1900 ve 1910 yılları arasında Henri Matisse ve André Derain tarafından sınırları çizilen, sert fırça darbeleriyle güçlü renk duyumunu merkezi kılmasıyla empresyonizmden ayrılan resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Empresyonizm.
Katılımcılar: Maurice Marinot, Jean Puy, Maurice de Vlaminck, Alfred Maurer, Henri Manguin, Raoul Dufy.


Fütürizm:
20.yüzyılın başında İtalya'da ortaya çıkan ve Filippo Tommaso Marinetti tarafından kuramlaştırılan disiplinlerarası hareket.
Etkilenme Alanları: Vortisizm, konstrüktivism, rayonizm.
Katılımcılar: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Anton Giulio Bragaglia, David Burliuk, Vladimir Burliuk, Mario Carli, Carlo Carrà, Ambrogio Casati, Primo Conti, Tullio Crali, Luigi De Giudici, Fortunato Depero.


Hard-Edge:
Sanat eleştirmeni Jules Langsner tarafından 1959 yılında tanımlanan, renk alanları arasında kesik geçişler oluşturmaya yönelik soyut dışavurumcu teknik.
Etkilenme Alanları: Geometrik soyutlama, op art, renk alanı resmi, post-painterly abstraction.
Katılımcılar: John Barbour, Larry Bell, Karl Benjamin, John Coplans, Lorser Feitelson, Frederick Hammersley, June Harwood, Helen Lundeberg, John McLaughlin ve Dorothy Waldman.


Incoherents:
1882 yılında Jules Lévy tarafından temelleri atılan kısa ömürlü irrasyonel anti-sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Anti-art, bulunmuş nesne.
Katılımcılar: Alphonse Allais, Eugéne Bataille.


Installation Art:
Land art oluşumunun tersine, gündelik tüketim nesneleri ve doğal materyaller kullanılması koşuluyla iç mekanlarda üç boyutlu sanatsal üretimi hedef alan hareket.
Etkilenme Alanları: Yeni medya sanatı, minimalist sanat, kavramsal sanat, bulunmuş nesne.
Katılımcılar: Rachel Whitread, Jacek Tylicki, Michael Fried, Allan Kaprow.


Interactive Art:
İzleyicilerin sanatsal yapıtla nesnel gerçek sınırları içersinde bütünleşmesine yönelik sanatsal oluşum.
Etkilenme Alanları: Hypertext, elektronik sanat, internet sanatı.
Katılımcılar: Maurice Benayounn.


Junk Art.
Şehre ait atık ürünlerin sanatsal üretim sürecinde kullanılmasına dayanan ve Lawrence Alloway tarafından 1961 yılında kurulan akım.
Etkilenme Alanları: Kurt Schwitters, Ready Made, Marcel Duchamp.
Katılımcılar: David Mach, Michael Craig Martin, Rodney McMillian, Louise Nevelson, Cornelia Parker, Giuseppe Penone.


Kaligrafik Resim (Calligraphic Painting):
Otomatik yazın tarzının plastik sanatlarda kullanılmasına dayanan sanatsal teknik.
Etkilenme Alanları: Otomatik yazın, uzakdoğu ve islam kaligrafisi.
Katılımcılar: Joan Miro, Paul Klee, Mark Tobey, Vieira da Silva.


Kavramsal Sanat (Conceptual Art):
Üretilen fikrin, yapıtın biçimsel özelliklerinden çok daha önemli olduğu savından hareketle 1960'lı yılların sonlarında ortaya çıkan sanatsal oluşum.
Etkilenme Alanları: Dadaizm, minimalist sanat, bulunmuş nesne, ready made.
Katılımcılar: Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Robert Barry, Jenny Holzer, Zhang Huan, Douglas Huebler, David Ireland, Ray Johnson, Ronald Jones.


Kinetik Sanat (Kinetic Art):
Sanat yapıtının hareket ediyor olma koşulunu merkezi kılan, 1930'lu yıllarda Alexander Calder'in çalışmalarıyla (mobiles) hız kazanan disiplinlerarası sanatsal oluşum.
Etkilenme Alanları: Fütürizm, Marcel Duchamp, Pop Art.
Katılımcılar: Alexander Calder, Carlos Cruz-Diez, Roland Emett, Arthur Ganson, Nemo Gould, Bruce Gray.


Kolaj:
El yapımı sayfaların ve yazıya dair karakterlerin tuvale ya da herhangi bir yüzeye yapıştırılmaları yoluyla üretilen sanatsal materyal.
Not: Picasso ve Braque'ın kolaj yöntemine 'Papiers Collés' adı verilir.
Etkilenme Alanları: Kübizm, dadaizm, assemblage, foto montaj, dekupaj.
Katılımcılar: Vikky Alexander, Johannes Baader, Johannes Theodor Baargeld, Nick Bantock, Hannelore Baron, Amadeo de Souza Cardoso, Romare Bearden, Peter Blake, Umberto Boccioni, Rita Boley Bolaffio, Georges Braque, Alberto Burri, Reginald Case.


Konstrüktivizm (Constructivism):
1913 ve 1922 yılları arasında Rusya'da öne çıkan ve çoğunlukla geometrik soyutlamaya dayalı disiplinlerarası hareket.
Etkilenme Alanları: Fütürizm, süprematizm, rayonizm, De Stijl.
Katılımcılar: Vladimir Tatlin, Mikhail Larionov, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Moholy-Nagy.


Kübizm (Cubism):
Pablo Picasso ve George Braque tarafından sınırları 1906 yılında çizilen, 'erken', 'yüksek' ve 'geç' olmak üzere üç döneme ayrılan disiplinlerarası avant-garde hareket.
Etkilenme Alanları: Matisse.
Katılımcılar: Georges Braque, Pablo Picasso, Fernand Léger, Raymond Duchamp-Villon, Roger de La Fresnaye, Marie Laurencin, Albert Gleizes, Juan Gris.


Kübo-ekspresyonizm (Cubo-Expressionism):
Çek avant-garde sanatçılar (Plastik Sanatçılar Grubu) tarafından kübizm ve ekspresyonizmi bir araya getirmek amacıyla kurulan hareket.
Etkilenme Alanları: Kübizm, ekspresyonizm.


Kübo-realizm (Precisionism):
Endüstriyel mimari ve mekanik aksamlara ilişkin öğelerin kübist bir teknikle yorumlanmasını esas alan resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Kübizm, Alfred Stieglitz.
Katılımcılar: Charles Sheeler, Charles Demuth.


Land Art:
1960 ve 1970 yılları arasında etkinliğini sürdürerek yeryüzünü sanatsal imgenin kendisi olarak estetize eden ve onu bu amaç altında dönüştürmeyi hedeflemiş sanat haraketi.
Katılımcılar: Andy Goldsworthy, Michael Heizer, Nancy Holt, Junichi Kakizaki.


Lirik Soyutlama (Lyrical Abstraction):
1945 sonrası, geometrik soyutlamaya, sürrealist ve kübist harekete karşı, Avrupa soyut resmini tanımlamak için kullanılan teknik merkezli oluşum.
Etkilenme Alanları: Soyut dışavurumculuk, tachisme.
Katılımcılar: Hans Hartung, Alfred Manessier, Georges Mathieu, Gustave Singier, Nicolas de Stael.


Lowbrow (Pop Surrealism):
1970'li yıllarda yeraltı görsel sanatını, sokak kültürünü, cartoon geleneğini ve diğer alt kültürleri içine alan Los Angeles çıkışlı mizah/kara mizah hareketi.
Etkilenme Alanları: Pop Art, sürrealizm, neo-sürrealizm, fantastik realizm.
Katılımcılar: Robert Williams ve Gary Panter.


Mail Art:
1960'lı yıllarda başlayan ve yalnızca posta iletişimi üzerinden sanatsal üretim yapmayı amaçlamış sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Pop Art, kolaj, foto montaj.
Katılımcılar: Paul Jackson, A.D Eker, Cuan Miles.


Massurrealism:
Modern teknoloji ve kitle iletişim araçlarının sürrealizmle buluşması esasına dayanan ve James Seehafer tarafından kurulan akım.
Etkilenme alanları: Sürrealizm, pop art.
Katılımcılar: Alan King, Cecil Touchon, Melanie Marie Kreuzhof.


Metafizik Resim (Pittura Metafisica):
Mekanların ve düşsel mimari yapıların dokusundaki şiirsel gizi ortaya çıkarmak hedefli, 1911 yılında De Chirico tarafından temelleri atılan resim tarzı.
Etkilenme Alanları: Neo-Classicism, sürrealizm.
Katılımcılar: De Chirico, Giorgio Morandi, Carlo Carra.


Metaphorical Realism:
Düşsel gerçekliği herhangi bir soyutlamaya gitmeksizin yeniden üretmeye yönelik Vladimir Kush tarafından sınırları çizilen resim akımı.
Etkilenme alanları: Sürrealizm, René Magritte, Salvador Dali.
Kurucu: Vladimir Kush.


Minimalist Sanat:
Soyut dışavurumculuğun biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek amacıyla 1960'lı yıllarda Amerika'da ortaya çıkan sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Bulunmuş nesne, De Stijl.
Katılımcılar: Donald Judd, John McLaughlin, Agnes Martin, Dan Flavin, Robert Morris, Anne Truitt.


Neo-Conceptual art:
1980 ve 1990'lı yıllarda, kavramsal sanatı günün koşullarını ve teknolojik gelişim süreçlerini dikkate alarak yeniden üreten disiplinler arası akım.
Etkilenme Alanları: Kavramsal sanat, performans sanatı, elektronik sanat, stuckism.
Katılımcılar: Charles Saatchi, Vanessa Beecroft, Tracey Emin, Martin Creed, Simon Starling.


Neo-Dada:
Erken dönem dadacı anti-sanat yöntemlerini ve kefişlerini yeniden üretime sokmak amacıyla 1960'larda fluxus, pop art ve minimal sanat çevrelerinde ortaya çıkan hareket.
Etkilenme Alanları: Dadaizm.
Katılımcılar: Genpei Akasegawa, John Chamberlain, Jim Dine, Kommissar Hjuler, Jasper Johns, Yves Klein, George Maciunas, Yoko Ono, Nam June Paik, Ushio Shinohara ve Robert Rauschenberg.


Neo-Ekspresyonizm (Neo-Expressionism):
1970'lerin sonlarında kavramsal ve minimalist sanata karşı figürün coşkusal tınısını öne çıkaran ve tanınmış nesneleri canlı renkler kullanarak çoğunlukla portre merkezli resmetmeye yönelik sanatsal akım.
Etkilenme Alanları: Alman ekspresyonizmi, James Ensor, George Grosz.
Katılımcılar: Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Jörg Immendorff, A.R. Penck, Markus Lüpertz, Rainer Fetting, Elvira Bach.


Neo-Empresyonizm (Chromoluminarism):
1886 yılında sanat eleştirmeni Félix Fénéon'un Georges Seurat'ın yapıtlarını tanımlamak için kullandığı akım/teknik.
Etkilenme Alanları: Divisionism, Empresyonizm.
Katılımcılar: Anna Boch, Henri Edmond Cross, Albert Dubois-Pillet, Willy Finch, Georges Lemmen, Maximilien Luce.


Neo-Figüratif Sanat (Neo-Figurative Art):
Figüratif sanatın modern formunu tanımlamak amacıyla özellikle Meksika ve İspanya'da öne çıkan ekspresyonist hareket.
Etkilenme Alanları: Ekspresyonizm.
Katılımcılar: Fernando Botero, Grupo Hondo, Antonio Berni, Veronica Ruiz de Velasco, Oswaldo Viteri.


Neo-Fovizm:
Sürrealizmin yükselişine tepki olarak 1920'lerin sonlarında ortaya çıkan kısa ömürlü şiirsel resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Fovizm.


Neo-Plastisizm:
Piet Mondrian ve Theo van Doesburg tarafından 1917 yılında temelleri atılan, ilkel renkler ve basit geometrik biçimler arasındaki ilişkileri araştıran resim hareketi.
Etkilenme Alanları: De Stijl, süprematizm, kübizm, fütürizm.
Katılımcılar: Bart van der Leck, Piet Mondrian, Marlow Moss, J.J.P. Oud, Amédée, Gerrit Rietveld, Georges Vantongerloo.


Neo-Sürrealizm (Modern Sürrealizm):
1970'lerin sonunda Amerika'da ortaya çıkan, düşsel ve bilinçdışı öğelerin irrasyonel mekanlarla bir araya gelmesine yönelik sanat hareketi.
Katılımcılar: Rob Gonsalves, George Grie, Luna H. Mitani, Rafał Olbiński.
Etkilenme Alanları: Fantastik realizm, büyüsel realizm, sürrealizm, neo-romantizm.


Nükleer Sanat:
1952 yılında Enrico Baj ve Joe Colombo tarafından sınırları çizilen akım.
Etkilenme Alanları: Flottage, Fütürizm.
Katılımcılar: Roberto Crippa, Lucio Fontana.


Oneirism: Düşlerin, gündüz düşlerinin ve rasyonel mantıkla uyumsuz imgelerin resimsel üretimin hizmetine verilmesini amaçlayan hareket.
Etkilenme Alanları: Sürrealizm.
Katılımcılar: Salvador Dali, Pierre Roy, Rene Magritte.


Op Art:
Gözde optik yanılsamalar oluşturmaya yönelik 1960'ların sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Konstrüktivizm, rayonizm, fütürizm.
Katılımcılar: Jesús-Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Youri Messen-Jaschin, Julio Le Parc.


Orfizm:
1910-1914 yılları arasında kübizmden doğan ancak çok daha yaygın bir renk skalasının kullanılması koşuluyla kübizmden ayrılan resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Kübizm, Guillaume Apollinaire, fovizm, synchromism.
Katılımcılar: Robert Delaunay ve František Kupka.


Outsider Art (Art Brut ya da Raw Art):
Resmi kültürün ve sistem dinamiklerinin tamamen dışına çıkma koşulu üzerinden ötekileştirilen özneleri merkezi kılan sanat akımı.
Etkilenme Alanları: Naive art, asemic writing.
Katılımcılar: Ferdinand Cheval, Jean Dubuffet, Madge Gill, Alexander Lobanov, Martín Ramírez, Willem Van Genk, Kiyoshi Yamashita.


Psychedelic Art:
LSD, Mescaline ve Psilocybin gibi ilaçlar yoluyla yaşantılanan psikedelik deneylerin görsel sanat üretimi hizmetinde kullanılmasına yönelik sanat hareketi.
Katılımcılar: Ernst Fuchs, Alex Grey, Rick Griffin.


Pop Art:
1950'lerde, özellikle ABD ve İngiltere'de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların, gündelik ürünleri sanatsal üretime dahil etmeleriyle akım haline getirdikleri sanatsal oluşum.
Etkilenme Alanları: Dadaizm, kolaj, foto montaj, bulunmuş nesne.
Katılımcılar: Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg.


Post Empresyonizm:
Sanat eleştirmeni Roger Cry tarafından 1910 yılında, özellikle renk kullanımı ve fırça vuruşları ile farklılaşan Manet sonrası empresyonist hareketi vurgulamak için kullanılan tanımlama.
Etkilenme Alanları: Empresyonizm.
Katılımcılar: Paul Cézanne, Odilon Redon, Henri Rousseau, Paul Gaugin, Charles Angrand, Georges Lemmen, Henri Edmond Cross.


Post Minimalizm:
Estetik ve kavramsal düzeyde, gündelik nesnelerin, basit materyallerin üretim sürecine dahil edilmesi yoluyla ortaya çıkan sanat akımı.
Etkilenme Alanları: Minimalizm.
Katılımcılar: Christine Corday, Tom Friedman, Felix Gonzalez-Torres, Mona Hatoum, Eva Hesse, Damien Hirst, Matthew Kandegas.


Post-Painterly Abstraction:
1940 ve 1960 yılları arasında Amerika'da etkinliğini sürdüren hard-edge, color field painting, Washington Color School, soyut dışavurumculuk ve shaped canvas okullarını / tekniklerini içine alan, ilk kez sanat eleştirmeni Clement Greenberg tarafından kullanılan tanımlama.
Etkilenme Alanları: Hard-edge, color field painting, soyut dışavurumculuk.
Katılımcılar: Jack Bush, Gene Davis, Thomas Downing, Friedel Dzubas, Paul Feeley, Sam Francis.


Primitif Sanat:
Çocuksu bir sadelikle resmetmeye dayanan ve toplu bir hareket olmaktan ziyade teknik merkezli bir anlatım tarzını merkezileştirmiş sanatsal oluşum.
Katılımcılar: Paul Klee, Jean Dubuffet, Scottie Wilson, Joseph Pickett, Edward Hicks.


Process Art (Süreç Sanatı):
1960'ların ortasında Avrupa ve Amerika'da görülen, ürünü meydana getirmede kullanılan materyallerin, sanat yapıtı oluşturulduktan sonra kendi organik doğaları gereği sürekli dönüşümüne dayanan sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Dadaizm, minimalizm, bulunmuş nesne.
Katılımcılar: Lynda Benglis, Chris Drury, Eva Hesse, Bruce Nauman.


Productivizm:
Sanatın sosyal sorumluluk ahlakına hizmet etmesi gerektiğine inanan bir grup konstrüktivist tarafından devrim sonrası Rusya'da kurulan hareket.
Etkilenme Alanları: Konstrüktivizm.
Katılımcılar: Kazimir Malevich, El Lissitzky, Liubov Popova.

Proletkult:
Sovyetler Birliği'nde 1917-1925 yılları arasında, burjuva etkilerine karşı tamamen proleteryaya ait bir sanat oluşturmak amacıyla kurulan hareket.
Kurucu: Alexander Bogdanov.

Pürizm:
Fransız Ressam Amédée Ozenfant ve mimar Charles-Edouard Jeanneret tarafından yön verilen, modern makine çağının teknolojik vurgusuyla kübizmi birleştirmeye yönelik hareket.
Etkilenme Alanları: Kübizm.
Katılımcılar: Eesti Kunstnike, Bedřich Feuerstein.


Puantilizm:
1886 yılında George Seurat tarafından sınırları çizilen, küçük fırça vuruşlarıyla renk ve figür arasındaki bütünlüğü yakalamayı amaçlamış resmetme tekniği.
Etkilenme Alanları: Empresyonizm, neo-empresyonizm, divisionism.
Katılımcılar: Georges-Pierre Seurat, Paul Signac, Henri-Edmond Cross, John Roy, Maximilien Luce.


Rayonizm:
Yansıyan ışık çizgilerinin ve kontrast renk 'ışınlarının' dinamizmine dayanan fütürizm etkisindeki soyut resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Kübizm, Fütürizm.
Katılımcılar: Mikhail Larionov ve Natalia Goncharova.


Regionalism:
1930'lu yıllarda Amerika'da ortaya çıkan ve şehir hayatının teknolojik görünümlerinden kaçarak kırsal yaşamın dokusu üzerine eğilen sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Post empresyonizm, fovizm, ekspresyonizm.
Katılımcılar: Thomas Hart Benton, John Steuart Curry.


Renk Alanı Resmi (Color Field Painting):
Yoğun renklerin keskin sınırlarla birbirinden ayrılması amaçlı, özellikle 1940 ve 50'li yılların New York'unda etkisini sürdürmüş soyut dışavurumcu resim tekniği.
Etkilenme Alanları: Soyut dışavurumculuk, hard-edge.
Katılımcılar: Ilya Bolotowsky, Jack Bush, Dan Christensen, Gene Davis, Ronald Davis, Robyn Denny, Richard Diebenkorn, Thomas Downing.


Sembolizm:
19.yüzyılın sonlarında, mitolojik ve düşsel imgelerin görsel bir dil oluşturma kaygısıyla semboller yardımıyla estetize edilmesini amaçlayan disiplinlerarası sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Art Nouveau, Nabiler.
Katılımcılar: Gustave Moreau, Gustav Klimt, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, Henri Fantin-Latour, Edvard Munch, Félicien Rops.


Sentetik Kübizm (Synthetic Cubism):
1912 ve 1919 yılları arasında ortaya çıkan ve gazete, dergi gibi farklı dokuları resmin standart dokusuyla bütünleştirmeyi hedef alan kübist teknik.
Etkilenme Alanları: Kübizm.
Katılımcılar: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris.


Sokak Sanatı (Street Art):
Spesifik bir sanatsal metne dayanmayan, geleneksel grafiti tarzını, stiker ve poster sanatı ile gerilla sanatını herhangi bir sponsor desteği olmaksızın sokağa taşıyan sanat hareketi.
Katılımcılar: Jef Aérosol, Mat Benote, Dan Witz, Ellis Gallagher, Tod Hanson.


Somut Sanat (Concrete Art):
1930 yılında, De Stijl hareketinden türeyerek gerçeklikle tüm sembolik bağların kesilmesine hizmet eden geometrik soyutlamaya dayalı resim hareketi.
Etki Alanları: De Stijl, neoplastisizm.
Katılımcılar: Theo van Doesburg, Yaacov Agam, Joseph Albers, Pol Bury, Marcelle Cahn, Lars Englund, Günter Fruhtrunk, Rupprecht Geiger, Fritz Glarner, Hermann Glöckner, Camille Graeser, Erich Hauser.


Sosyalist Gerçekçilik (Socialist Realism):
Sovyetler Birliği çıkışlı ve proletarya ile sanatsal oluşumları bütünleştirme amaçlı disiplinlerarası sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Neoclassicism, Maxim Gorky, Peredvizhniki, Ilya Yefimovich.
Katılımcılar: Nikolai Pozdneev, Alexander Semionov.


Soyut Dışavurumculuk (Abstract Expressionism):
İkinci dünya savaşı sonrası, Amerika'daki on beş yıllık soyut resim döneminin sınırlarını çizen sanat hareketi.
Etkilenme alanları: Sürrealizm, otomatik yazın.
Katılımcılar: Jackson Pollock, Mark Tobey, Arshile Gorky, Franz Kline, Clyfford Still, Hans Hofmann, Willem de Kooning.


Spatializm:
1946 yılında Arjantinli sanatçı Lucio Fontana tarafından temelleri atılan, dadaist fikirlerle tachism ve concrete sanat özelliklerini bütünleştirmeye dayalı resim akımı.
Etkilenme Alanları: Dadaizm, tachisme, concrete art.
Kurucu: Lucio Fontana.


Stridentism:
Mexico City'de 1921 yılında kübizm, dadaizm, fütürizm ve ultraizmin etkisinde ortaya çıkan ancak bu akımlardan Meksika devrimini temel almasıyla ayrılan politik avant-garde hareket.
Etkilenme Alanları: Kübizm, fütürizm, ultraizm, dadaizm.
Katılımcılar: Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas.


Stuckism:
1999 yılında Billy Childish ve Charles Thomson tarafından, kavramsal sanata karşı figüratif sanatı öne çıkarmak amacıyla kurulan resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Remodernism, pop art, anti-anti-art, Dogme 95, Wesley Kimler.


Süprematizm:
1913 yılında Malevich tarafından 'sanatta mutlak coşkunun üstünlüğü' olarak tanımlanan, geometrik soyutlamaya yönelik sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Neoplastisizm, soyut resim.
Katılımcılar: Kasimir Malevich, Lissitzky, Moholy-Nagy.


Sürrealizm:
1924 yılında André Breton tarafından temelleri atılan, bilinçdışını estetize etmeye yönelik disiplinlerarası hareket.
Etkilenme Alanları: Dadaizm, romantizm, psikanaliz.
Katılımcılar: Paul Éluard, Benjamin Péret, René Crevel, Robert Desnos, Jacques Baron, Max Morise, Pierre Naville, Roger Vitrac, Gala Éluard, Max Ernst, Salvador Dalí, Man Ray, Hans Arp, Georges Malkine, Michel Leiris, Georges Limbour, Antonin Artaud, Raymond Queneau, André Masson, Joan Miró, Marcel Duchamp, Jacques Prévert, Yves Tanguy.


Synchromism:
Renk ve işitselliğin aynı perspektifte değerlendirilmesi gerektiği kuralından yola çıkılarak Stanton Macdonald Wright ve Morgan Russell tarafından 1911 yılında kurulan soyut ve yarı soyut resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Soyut resim, kübizm, fovizm.
Katılımcılar: Thomas Hart Benton, Andrew Dasburg, Patrick Henry Bruce, Albert Henry Krehbiel.


Superflat:
Takashi Murakami tarafından sınırları çizilen, Japon grafik sanatının, animasyonların ve pop kültürünün etkisi üzerine kurulu sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Manga, anime.
Katılımcılar: Chiho Aoshima, Mahomi Kunikata, Sayuri Michima, Yoshitomo Nara.


Superstroke:
2008 yılında Güney Afrikalı sanatçı Conrad Bo tarafından manifestosu kaleme alınan, aşırı fırça darbeleriyle resmetmek üzerine kurulu post modern sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Alberto Giacometti, Pablo Picasso ve Vincent Van Gogh.


Synthetism:
İlk kez 1877 yılında ismen kullanılan ve sonrasında Paul Gauguin, Émile Bernard ve Louis Anquetin gibi post empresyonist sanatçıların, standart empresyonizmden ayrılmak adına renk ve biçimi aşırı derecede öne çıkardıkları hareket.
Etkilenme Alanları: Empresyonizm, cloisonnism, sembolizm.
Katılımcılar: Paul Sérusier, Émile Bernard, Cuno Amiet.


Systems Art:
1960 ve 70'li yıllar arasında güçlenen kavramsal sanat hareketinin 'systems' kuramına sırtını yaslayan akım.
Etkilenme Alanları: Sibernetik sanat, anti biçim hareketi, süreç sanatı, kavramsal sanat.


Şans sanatı (Chance in Art):
Sanatsal üretimin yalnızca rastlantılar yoluyla ve şans eseri gerçekleşmesi üzerine kurulu hareket.
Etkilenme Alanları: Dadaizm, otomatik yazın, kinetik sanat.
Katılımcılar: Marcel Duchamp, Alexander Calder, Bury, Medalla.


Tachisme:
1940 ve 1950'li yıllar arasında Avrupa'da ve özellikle de Fransa'da etkisini gösteren soyut resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Soyut dışavurumculuk, hareket resmi, lirik soyutlama.
Katılımcılar: René Laubies, André Lanskoy, Georges Mathieu.


Tonalism:
Amerikalı sanatçıların gri, kahverengi, siyah ve mavi renkleri kullanarak puslu ve melankolik atmosferleri detaylı olarak resmetmeye başladıkları 1880'li yıllara özgü sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Empresyonizm.
Katılımcılar: Leon Dabo, Angel De Cora, Thomas Dewing, Charles Warren Eaton.


Transgressive Art:
İlk kez 1985 yılında film yönetmeni Nick Zedd tarafından kullanılan, toplumsal ahlaka ve onun uyum yasalarına karşı örgütlenen disiplinler arası hareket.
Etkilenme alanları: Sürrealizm, dadaizm, Mikhail Bakhtin ve Georges Bataille.
Katılımcılar: Natural Athlete, Liz Armstrong, Lennie Lee, Johnny Terris.


Tubism:
1911 yılında sanat eleştirmeni Louis Vauxcelles tarafından Fransız sanatçı Fernand Léger'nin yapıtlarını vurgulamak amacıyla kullanılan tanım.
Etkilenme Alanları: Kübizm, fütürizm.
Katılımcılar: Fernand Léger.


Universal Flowering:
1913 yılında Pavel Filonov tarafından tanımlanan Rusya merkezli kübo-fütürist resim hareketi.
Etkilenme Alanları: Kübizm, fütürizm.
Kurucu: Pavel Filonov.


Visionary Art:
Mistik keşifler, metafizik ötekilik, bilinç düzeyleri, ego ölümü, entropik imgesellik, mistik arketipler ve psişik sembolizm gibi kavramların sanatsal üretimle bütünleştirilmesi üzerine kurulu resim akımı.
Etkilenme Alanları: Hieronymous Bosch, William Blake, sembolizm, sürrealizm, psychedelic sanat.
Katılımcılar: Ernst Fuchs, H. R. Giger, Alex Grey, Rudolf Hausner, Mark Henson, John Pitre, Antonio Roybal, Mark Ryden.


Vortisizm:
1914 yılında Wyndham Lewis tarafından kurulan İngiliz usulü kübo-fütürist hareket.
Etkilenme Alanları: Fütürizm, kübizm, ekspresyonizm.
Katılımcılar: Wyndham Lewis, Roger Fry, Malcolm Arbuthnot, Lawrence Atkinson, David Bomberg, Alvin Langdon Coburn.


Xerox Art (Electrostatic ya da Copy Art):
1980'li yılların başında hız kazanan ve nesnelerin fotokopi makinesinde iki boyutlu olarak çoğaltılmasına yönelik sanatsal teknik.
Etkilenme Alanları: Rayogram, mail art.
Katılımcılar: Jan Hathaway, Barbara Cushman.


Yeni gerçekçilik (Nouveau Réalisme):
1960 yılında sanat eleştirmeni Pierre Restany ve ressam Yves Klein tarafından sınırları çizilen, gerçekliğin sezgisel yollarla keşfedilmesi esasına dayalı sanatsal hareket.
Etkilenme Alanları: Ready Made, kolaj, asemblaj, pop art, dadaizm.
Katılımcılar: Yves Klein, Francois Dufrêne, Raymond Hains, Jacques de la Villeglé.


Yeni Medya Sanatı (New Media Art):
Sanatın, dijital sanat, bilgisayar grafikleri, bilgisayar animasyonları ve internet sanatı gibi yeni medya ürünleriyle buluşması sonucu ortaya çıkan hareket.
Alt türleri: Bilgisayar oyun sanatı, bio sanat, ASCII sanat, dijital sanat, dijital şiir, elektronik sanat, bilgisayar sanatı, evrimsel sanat, faks sanatı, hacktivizm, hipertext, enformasyon sanatı, radyo sanatı, robot sanatı, software sanatı.
Katılımcılar: Myron Krueger, Roy LaGrone, Steve Lambert, Golan Levin, Teddy Lo.


Yeni Nesnelcilik (Post Expresyonizm):
1920'lerin başında ekspresyonizme tepki olarak ortaya çıkan Almanya merkezli disiplinlerarası hareket.
Etkilenme Alanları: Ekspresyonizm.
Katılımcılar: Paul Hindemith, Ernst Toch, Christian Schad, Rudolf Schlichter, Georg Scholz, Albert Renger-Patzsch ve August Sander.


Yoksul Sanat (Arte Povera):
Eleştirmen ve kuramcı Germano Celant'ın 1967 ve 1968 yıllarında açtığı iki sergiyle başlattığı, anlamsal şifreleri yoksullaştırma, kültürü kilişelerden hatta tüm simgesel eklemelerden arındırma gereğini savunan İtalya merkezli sanat hareketi.
Etkilenme Alanları: Bulunmuş nesne, ham sanat, spatialism.
Katılımcılar: Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier-Paolo Calzolari, Rossella Cosentino, Luciano Fabro, Piero Gilardi.