28 Ocak 2009 Çarşamba

Cinsel Siyaset Açısından Sınıf ÇatışmasıSınıf çatışmasının kökeni, cinsel siyaset ekonomisindeki nevrotik sapmadır. Bu noktada iktisat tabanlı toplumsal sınıfların oluşma nedeni, 'arketip' memenin süt verme siyasetiyle doğrudan ilgilidir. Ne kadar sütün hangi toplumsal sınıfa kaç birim aktığı, o sınıfın ideolojisini belirler. Sınıf çatışması, 'kötü meme' ve kendilik arasındaki 'haset' prototipinin simgesel gerçekliğe terfi etmiş halidir. Sınıf çatışmasına dair yapılacak önemli vurgu, ezilen sınıfın üstün sınıfı kötü meme olarak imgeleştirebilmesine karşın, üstün sınıfın bu stratejide çok daha farklı bir konumu tercih etmesiyle ilgilidir. Buna göre üstün sınıfın kötü memeyle uzlaşma biçimi, onu idealleştirerek ondan gelecek misillemeye karşı kendi varlığını savunmasıyla şekillenir. Kendi pre-ontolojik ikizini, yani ‘ezilen sınıf’ olma kipini bir önceki tarihsel dönemde terk ederek ekonomik ölümsüzlüğü keşfetmek üzere şeytanın safhına attığı imza, üstün sınıfın, idealleştirdiği kötü memeyi içe atması sonucunda gerçekleşir. Bu noktada ezilen sınıf için ‘kötü meme’yi hedef almadaki açıklık, ondaki ‘imge’ üretme yoksunluğunun ve yalın patolojilerin oluşması için esas değerleri üretirken, üstün sınıf için primordial kendilikten (kötü memeye nefret duyulan tarihsel dönem) kaçış, kötü memeyi idealleştirip, onunla bir olma ideali sonucunda gerçekleşir. Üstün sınıfın imgeleme yetisi ya da hayranlığı ile karmaşık patolojiler üretme esasının alt metnini, kendi ikizini reddetme (bölme) ile kötü memeyi esas alan ambivalans değeri ve kendi tözünü onun içinde eriterek unutma / yok etme süreçleri belirler.

1 yorum:

  1. Ek bilgiler:

    Sınıfsız toplum düşüncesi, 'iyi meme' ve 'kendilik' arasındaki çatışmasız sürecin cinsel siyaseten karşılığıdır.

    Sınıf bilinci, ezilen sınıfın, 'kötü meme' olarak imgeleştirilen üstün sınıfla gerçekleştirdiği ideolojik temelleri esas alan 'bilinçli' savaşın göstergesidir.

    Sınıf atlama, ezilen sınıfın, kötü memeyi idealleştiren üstün sınıfa dahil olma arzusunu esas alır. Belli bir patolojik yaklaşımla 'bir oluş' ülküsünü imgesel yollardan gerçekleştiren üstün sınıfın tersine, yalın patolojik enerjisinin adıyla 'sınıf atlama' edimini gerçekleştirmiş ezilen sınıf 'kendiliği' arasında, zihniyeti esas alan ciddi bir fark söz konusudur.

    YanıtlaSil