14 Şubat 2010 Pazar

Fallik Kadın ve Eşcinsel Erkek İlişkisi


Psikanalitik açıdan fallik kadın tanımı: Her iki cinsiyet tarafından yaşamın ilk dönemlerinde kişisel anneye ya da motiflerine yakıştırılan 'bir penise sahip olma' konumunun kadındaki patolojik (fiksatif) uzantısı.

Bu fantazma, erkek için hadım edilme kaygısını maskeleyen infantil bir savunmayken, kadın için pre-fallik tümgüçlülüğü devam ettiren bir yanılsamadır. Maskenin ortadan kalkması, erkekte, pozitif sonuç açısından babanın genital penisiyle özdeşleşerek oedipus kompleksini aşmaya, kadında ise negatif sonuç açısından, ben ve ben ideali arasındaki farkın açıldığı patolojik bir penis kıskançlığına karşılık gelir.

Fallik kadınlar ve eşcinsel erkek ilişkisi: Yukardaki tanımdan yola çıkarak, travestilerin libidinal stratejileriyle benzer bir malzemeyi kullanarak fallik kadın ve eşcinsel erkek arasındaki pozitif ilişkiyi gözleyebiliriz. Travestinin ben ve ideali arasındaki mesafeyi fantezi düzeyinde kapatıyor olmasının iki cümlesi şudur:

Birinci cümle: "Kadın kıyafetlerinin altında bir penise sahibim. Dolayısıyla tümgüçlü kadının (primordiyal anne) bütün özelliklerini üzerimde taşıyorum."

İkinci cümle: "Kadınlarda bir penis olmadığı gerçeğinin bulaşıcı bir hastalık gibi kendi penisimi yok edeceğinden kaynaklı duyduğum hadım edilme kaygısını, kadın kıyafetlerinin içinde bir penise sahip olmakla aşıyorum."

Peki bu çizginin dışında kalan -travestilerin ya da fetişistlerin kaygı ödünleme stratejilerini patolojik yanılsama düzeyinde kullanmamış- fallik kadın modelinin eşcinsel erkek tutkusunu nasıl değerlendirmeliyiz? Fallik kadın, eşcinsel erkeğe olan stratejik-duygusal yatırımında şu cümleleri kurar:

Birinci cümle: Eşcinsel erkekleri seviyorum çünkü libidinal hedefleri ve arzu nesneleri gereği, diğer erkekler gibi penis kıskançlığımın altını fallosantrik kişilikleriyle kaşıyıp zedeleyecek bir tehlike taşımıyorlar.

Ek: Eşcinsel erkekler dışında, kadınsı heteroseksüel erkekler de bu grup içinde, fallik kadın modeli tarafından birer güven kapısı olarak kodlanırlar.

İkinci cümle: Eşcinsel erkekleri seviyorum çünkü ben ve idealim arasındaki farkın açılmasına neden olan travmatik (anatomik) eksiği, ruhsal anlamda estirdikleri anima enerjisi ve fiziksel anlamda taşıdıkları penisle maskeleyebiliyorlar.

Ek: İleri düzey fallik karakterlerin -hadım eden kadın figürü- eşcinsel erkeklere olan ilgisi, cinsiyetçi bir saldırganlığın üzerini örter. Çünkü böyle bir durumda fallik kadının kuracağı cümlenin itkisi şu olacaktır: "Eşcinsel erkekleri seviyorum çünkü onlardan daha erkek olduğumu hissettiriyorlar."

Üçüncü cümle: Eşcinsel erkekleri seviyorum çünkü ataerkil-standart toplum çizgisinin dışında kalan marjinal kimliğimi, onların toplum dışına itilmiş olmaları gerçeği ile özdeş kılabiliyorum.

Fallik kadın için ilk cümle koruyucu, ikinci cümle ödünleyici, üçüncü cümle ise özdeşleşmeci bir ana fikir içerir. İlk cümle ile kendisini standart erkeğin saldırgan penisinden korurken, ikinci cümle ile kendi anatomik eksiğini diğerinin kendisi için 'kalkmayan' ama bir biçimde orada olan penisi ile ödünler. Son cümlenin vurgusu, diğer önermelere göre daha sosyolojik bir düşünce izleği taşır.

3 yorum:

 1. bir şeyler diyemiyorum. anlatılabilirdi de..

  kendimi okumak gibi.

  teşekkür.

  YanıtlaSil
 2. Hangi cümleyi kurarken yakaladınız kendinizi?

  YanıtlaSil
 3. birinci cümle.(her iki paragrafta da)
  tanımda bağdaştıramadığım noktaları özellikle birinci.. daha sonra ikinci cümle ve eki.. biraz.

  kafamda toparlayamadığım ne kadar çok şey var.

  YanıtlaSil